Lille Kærguldsmed
Leucorrhinia dubia
 White-faced darter

aIMG 5867

Han, d. 30/5 2018, Hareskoven, foto: Lars Johansen

aaC90F9950

Hun, d. 21/6 2017, Hareskoven, foto: Lars Johansen

lillekaerhansideHan, d. 1/6 2013, Tokkekøb Hegn, foto: Lars Johansen aaC90F9984Hun, d. 21/6 2017, Hareskoven, Foto: Lars Johansen

Udseende:
Kropslængde: 34 - 39 mm
Vingefang: 52 - 58 mm
Bagkroppen er sort med lyse gulbrune rygpletter på de 7 forreste led hos hunnen og unge hanner.
Bagkroppens rygpletter er røde hos den udfarvede han.
Rygpletten på s3 er typisk rund/oval.
Panden er hvid.
Vingernes basalpletter er sorte hos hannen.
Forkanten af forvingen er mørkebrun/sort.

Forvekslinger:
Stor Kærguldsmed
Nordisk Kærguldsmed
se sammenligning her.

Levesteder:
Nærringsfattige og sure stillestående vande.

Flyvetid:
Ultimo maj til primo august.

 

 lillekaerkortArten er relativ sjælden i Danmark

                 
                                                

lillekaernymfe1 Foto: Mogens Holmen

 

   

 

  •