Coenagrionidae:
Almindelig Vandnymfe - Enallagma cyathigerum:
aaIMGL3138han, foto: Lars Johansen aIMGL3356Hun,  foto: Lars Johansen
   
Flagermus-vandnymfe - Coanagrion pulchellum:
C90F0741aHan, foto: Lars Johansen aIMGL3202Hun, foto: Lars Johansen
   
Hestesko-vandnymfe - Coenagrion puella:
C90F0730aHan, foto: Lars Johansen aaC90F9512Hun, foto: Lars Johansen

   
Hue-vandnymfe - Coenagrion armatum:
 MG 4015 2qhan, foto: Jørn Skeldahl 63 110506111323Hun, foto: Allan Kristensen
   
Måne-vandnymfe - Coenagrion lunulatum:
aaC90F9411Han, foto: Lars Johansen månehunHun, foto: Torben Jørgensen
   
Spyd-vandnymfe - Coenagrion hastulatum:
aaC90F2175Han,  foto: Lars Johansen aaC90F0173Hun, foto Lars Johansen
   
Dværgvandnymfe - Nehalennia Speciosa:  
aaIMG 9144Han,  foto: Lars Johansen aaaaUntitled1Hun, foto: Lars Johansen
   
Lille Farvevandnymfe - Ischnura pumilio:
abIMGL3983Han,  foto: Lars Johansen aaIMGL3769Hun,  Gribskov,  foto: Lars Johansen

   
Stor Farvevandnymfe - Ischnura elegans:
20130701134933 bcabf824Han, foto: Lars Johansen
20130701134931 eb758aa1Hun, foto: Lars Johansen

   
Lille Rødøjet Vandnymfe - Erythromma viridulum:
aaIMGL3090Han, foto: Lars Johansen aaIMGL3511Hun, foto: Lars Johansen
   
Rødøjet Vandnymfe - Erythromma najas:
aBH2D0049 2Han, foto: Lars Johansen

rødøjehun Hun, foto: Lars Johansen

   
Rød Vandnymfe - Pyrrhosoma nymphula:
aaC90F2318Han, foto: Lars Johansen abC90F9185Hun, foto: Lars Johansen
   
Calopterygidae:
Blåbåndet Pragtvandnymfe - Calopteryx splendens:
blåbåndethanHan, foto: Lars Johansen blåbåndethunHun, foto: Lars Johansen
   
Blåvinget Pragtvandnymge - Calopteryx virgo:
Calopteryx virgoHan, foto: Lars Johansen Calopteryx virgo6Hun, foto: Lars Johansen
 
 
Lestidae:
Almindelig Kobbervandnymfe - Lestes sponsa:
almkobberhanHan, foto: Lars Johansen almkobberHun, foto: Lars Johansen
   
Grøn Kobbervandnymfe - Lestes viridis:
aaC90F0140Han, foto: Lars Johansen aaC90F0513Hun, foto: Lars Johansen
   
Lille Kobbervandnymfe - Lestes virens:
 MG 4444 10 8 14Han,  foto: Jørn Skeldahl gua Kobbervandnymfe Lille hun 19 8 13Hun, foto: Jørn Skeldahl

   
Sortmærket Kobbervandnymfe - Lestes dryas:
aC90F0073Han, foto: Lars Johansen aaaaC90F2710Hun, foto: Lars Johansen
 
 
Sydlig Kobbervandnymfe - Leste barbarus:
aaIMG 5066Han,  foto: Lars Johansen aaIMG 5245Hun, foto: Lars Johansen
   
Platycnemididae:
Fjerbenet Vandnymfe - Platycnemis pennipes:
aaC90F2206Han, foto: Lars Johansen aaIMGL0148Hun, foto: Lars Johansen
 
 
Sympecma: 
Vintervandnymfe - Sympecma fusca:
vinterhanlarsiHan,  foto: Lars L. Iversen vinterhunlarsiHun,  foto:  Lars L. Iversen
   
   

 

  •